Safetica

Dane to Twój najcenniejszy zasób. Zadbaj o ich ochronę z Safetica DLP.

Safetica chroni przed wyciekiem danych Twoich klientów na zewnątrz firmowej sieci.

80% firm  w ostatnim roku doświadczyło incydentu związanego z bezpieczeństwem swojej sieci. Średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych to  4 miliony dolarów. 2/3 małych firm upada do 6 miesięcy  od dużego wycieku danych.

Z rozwiązaniem Safetica żadne z powyższych nie grozi Twojej firmie.

Dzięki Safetice Twoja własność pozostaje wyłącznie Twoja.

Safetica to intuicyjne rozwiązanie do ochrony przed utratą danych (DLP – Data Loss Prevention). Produkt przeprowadza audyty bezpieczeństwa, chroni wrażliwe dane przed „opuszczeniem” firmowej sieci i daje Ci wgląd w aktywności pracowników na firmowych urządzeniach. Wdrożenie rozwiązania jest proste i nie zajmuje dużo czasu, udowadniając, że kompleksowa ochrona danych może być dostępna błyskawicznie.

Safetica dostarczy Ci następujących informacji:

  • Jakie dane wyciekają z Twojej firmy
  • Kto operował poufnymi danymi bez pozwolenia
  • Gdzie pojawiają się przypadki niezgodności z przepisami
  • Które dokumenty firmowe były drukowane niepotrzebnie
  • Jakie licencje zakupionych programów nie są używane

Safetica oferuje również:

  • Audyt bezpieczeństwa Twojej organizacji
  • Automatyczne powiadomienia o niepożądanych działaniach
  • Edukacja pracowników i zapobieganie przypadkowym wyciekom danych
  • Miesięczne raporty prosto na Twoją skrzynkę mailową
  • Dostęp online do logów

Zobacz jak Safetica może ochronić Twoje dane